Nr. Navn Stilling Telefon Mobil Faks
1 Odd Arne Botnen Formann ventilasjon 56 55 61 90 411 04 656
2 Odd Inge Magnussen Montør 56 55 61 90 948 73 505
3 Knut Arild Tolo Servicearbeidar/Montør 56 55 61 90 970 90 630
4 Karsten Ove Neteland Montør 56 55 61 90 920 17 280
5 Rune Pedersen Montør 56 55 61 90 975 29 445
6 Knut Skodvin Servicearbeider/montør 56 55 61 90 911 99 485
7 Erlend Flotve Dagleg leiar 56 55 61 90 958 41 601