OppgraderinMe kan tilby oppgradering av eksisterande automatikk.