SD anlegg

SD anlegget

SD anlegget er den installasjonen som gjer det mogeleg med full styring og automatisering av dei tekniske anlegga i eit bygg. Gjennom SD anlegget kan alle prosessar verta styrt, enten me snakkar om varme, luft, kjøling eller lys. Det er mykje å spare både på miljø og energiforbruk ved å installere eit SD anlegg.