ServiceMe kan tilby:

  • Reingjering og kontroll av utvendige rister
  • Reingjering av aggregat utvendig
  • Reingjering av aggregat innvendig
  • Reingjering av veksler
  • Kontroll/smøring av lager
  • Kontroll/stramming av drivreimar
  • Kontroll/smøring av mekaniske ledd
  • Kontroll/justering av spjeld
  • Teiting av alle elektroniske bindingar
  • Justering av automatikk