Eidfjord kommunehus    Døme på ventilasjonsarbeid me har utført den siste tida:  

    

    EIDFJORD KOMMUNEHUS
    Luftbehandling.
    Prosjekt utført i 2011.

    Sjå bilder frå prosjeket. 

Kinsarvik skule 

    

     KINSARVIK SKULE
     Luftbehandling.
     Prosjekt utført i 2011.  
 

Trudevang Eiendom  

     TRUDVANG EIENDOM
     Luftbehandling.
     Prosjekt utført i 2011.  

     Sjå bilder frå prosjektet.


Voss Byggsenter 

    

    VOSS BYGGSENTER EIENDOM 
    Luftbehandling.
    Prosjekt utført i 2011.

      

Voss Fellesbakeri Eiendom  

     VOSS FELLESBAKERI EIENDOM AS
     Luftbehandling.
     Prosjekt utført i 2010/2011.

     Sjå bilder frå prosjektet.
Kvam Kraftverk

    KVAM KRAFTVERK AS
    Luftbehandling.
    Prosjekt utført i 2010/2011.  

   Sjå bilder frå prosjektet. 

 Ulvik heradshus

    ULVIK HERADSHUS
    Luftbehandling.
    Prosjekt utført i 2010  

   Sjå bilder frå prosjektet.


 

  Onarheim skule

    ONARHEIM SKULE
    Luftbehandling.
    Prosjekt utført i 2010.  

   Sjå bilder frå prosjektet. 

Geitlebygg AS
   

    GEITLEBYGG AS
    Luftbehandling.
    Prosjekt utført i 2010.  

 

   

Coop Jondal
   

    COOP JONDAL
    Luftbehandling.
    Prosjekt utført i 2010.  

    Sjå bilder frå prosjektet


 

Spesialoppdrag Eiendom AS
    

    SPESIALOPPDRAG EIENDOM AS
    Luftbehandling.
    Prosjekt utført i 2010.  

    Sjå bilder frå prosjektet

 


    Hardanger Brygge

    HARDANGER BRYGGE AS
    Luftbehandling.
    Prosjekt utført i 2009.  

    Sjå bilder frå prosjektet


 

  Voss Energi AS

    VOSS ENERGI AS
    Luftbehandling og automasjon.
    Prosjekt utført i 2009  

    Sjå bilder frå prosjektet 

Kvam Fruktlager

     KVAM FRUKTLAGER P/L
     Luftbehandling av kontor 2 etg.
     Prosjekt utført i 2009  

    Sjå bilder frå prosjektet 

Hardanger Saft & Siderfabrikk    


    HARDANGER SAFT & SIDERFABRIKK
    Luftbehandling av saft & siderfabrikk.
    Prosjekt utført i 2009  

    Sjå bilder frå prosjektet    

Tine

    

    TINE MEIERI ØYSTESE
    Luftbehandling og automasjon i skummesal.
    Prosjekt utført i 2009  

 

   

Strandebarm    
    STRANDEBARM SKULE OG IDRETTSPARK
    Luftbehandling av skule, administrasjon,
    idrettshall og basseng.
    Prosjekt utført i 2008  

    Sjå bilder frå prosjektet
 

Tørvikbygd skule    TØRVIKBYGD SKULE
    Balansert ventilasjon i skulebygg.
    Prosjekt utført i 2008  

    Sjå bilder frå prosjektet

 

Lid Jarnindustri


    
    LID JARNINDUSTRI
    Sveisehall. Patronfiltersystem
    for avtrekk frå sveiserobotar.
    Prosjekt utført i 2008  

    Sjå bilder frå prosjektet