Døme på automasjonsarbeid me har utført den siste tida: 

  Onarheim skule

    

    ONARHEIM SKULE 
    SD-anlegg.
    Prosjekt utført i 2010 


 

    Voss Energi AS

    VOSS ENERGI AS 
    Luftbehandling og automasjon.
    Prosjekt utført i 2009  

    Sjå bilder frå prosjektet

 

Tine

   

    TINE MEIERI ØYSTESE 
    Luftbehandling og automasjon i skummesal.
    Prosjekt utført i 2009  

    Sjå bilder frå prosjektet

 

      Strandebarm

   STRANDEBARM SKULE OG IDRETTSPARK
    Luftbehandlingsanlegg med sentral driftskontroll.
    Prosjekt utført i 2008  

    Sjå bilder frå prosjektet 


  

Tørvikbygd skule    TØRVIKBYGD SKULE
    Balansert ventilasjon i skulebygg
    med sentral driftskontroll.
    Prosjekt utført i 2008  

   
 

Voss Bilskadesenter

    VOSS BILSKADESENTER
    Automatiseringsanlegg for bilverkstad.
    Prosjekt utført i 2007

    Sjå bilder frå prosjektet