VentilasjonMe kan tilby:

 • Prosjektering og sal av ventilasjonsanlegg
 • Service på ventilasjonsanlegg
 • Ombygging av ventilasjonsanlegg
 • Rehab gamle anlegg
 • Plateverkstad med moderne maskiner
  for kanalproduksjon
 • Skifting av komponenter i eksisterande anlegg
  (gjenvinner, filterkabinett, vifter, etc)

 Me leverer:

 • Sponavsug
 • Eksosavsug
 • Storkjøkenventilasjon
 • Frisørventilasjon
 • m.m.