Me tek HMS på alvor

Me tek helse, miljø og sikkerheit (HMS) på alvor og synest det er viktig med opplæring i livreddande fyrstehjelp.
Fredag 5. juni var alle ansatte i Kantek AS og AS Voss Ventilasjonsteknikk samla for å gjennomgå eit grunnleggjande
fyrstehjelpskurs i trivelege lokale på Hardanger Akvasenter.

 Øystese røde korps hjelpekorps tok i hovudsak for seg:

  • Livreddande fyrstehjelp
  • Hjerte og lungeredning
  • Prioritering på skadestad
  • Fallullykker

Det var eit svært nyttig kurs, som alle kan få nytte av iløpet av livet.
Kanskje er denne vesle kunnskapen som skal til for å redda eit liv?

Sjå bilder frå kurset under. Klikk på bildet for å forstørre det.

 Kurs   Kurs   Kurs

Kurs   Kurs   Kurs

Me vart frakta med ribb ut til Hardanger Akvasenter, der Øystese røde korps hjelpekorps haldt kurs i trivelege lokale.
Nokon av øvelsane var bl.a. hjertekompresjonar, innblåsning og arrangert bilulykke.