Korleis førebyggjeKorleis førebyggje 

Ved hjelp av eit godt inneklima og god inneluft hindrar ein
trøttleik, aukar prestasjonsevna, reduserar risikoen for
ulukker og sjukefråver. Det kan difor vera lønsamt å
investere i eit godt klima.
 

For å førebyggje eit godt inneklima er det viktig med: 
 • Reinhald av bygning og tekniske anlegg i byggetida og før bygget vert teke i
  bruk
 • Eldre ventilasjonsanlegg kan byggast om slik at det verkar etter dagens krav
 • Energibehovet vert redusert ved effektive løysingar for ventilasjon og effektive
  tiltak ved forureiningskjeldene
 • Eit godt reguleringssystem held ynskt temperatur og
        sparar energi
 • Lufttemperatur under 22°C sparar energi og reduserar
        irritasjon av slimhinner
 • Vedlikehald av fyringsanlegg sparar energi og betrar
        innemiljøet
 • Opplæring av driftsansvarleg betrar miljø og økonomi
 • Javnleg vedlikehold utført av kvalifisert personell
 •