Dårleg vedlikehaldUnngå dette

Eksempel på korleis det kan sjå ut dersom ein ikkje har regelmessig service på anlegga.
1. Filter for inntaksluft som ikkje har vorte skifta 
    på lang tid.
2. Inntakskammer for friskluft som ikkje er reingjort på 
    mange år.
3. Motor for vifte???
4. Vifte som aldri har vore reingjort. Virkningsgrad???

 

Klikk her for å sjå eksempel på vifte før og etter service.