God driftsøkonomiGod driftsøkonomi 
Ta kontakt med oss for ein prat om førebyggjande vedlikehald. Det er unødvendig å fyre for kråkene, dei klarar seg uansett! 
Med moderne hjelpemiddel og teknikk får me anlegg til å fungere etter dagens krav. Ved bruk av PLS og datamaskin kan ein fjernavlesa og styra ventilasjonsanlegg, pumpestasjonar og andre prosessavhengige installasjonar.
Me bygger om, eventuelt bygger ny styretavle som er tilpassa kvart anlegg for å oppnå maksimal utnytting av energien. 
Brukarfeil er ofte årsaka til dårleg driftsøkonomi og driftsforstyringar. Difor er opplæring og driftsinstruks eit særs viktig element.